‘De privacy van uw patiënt borgen bij het aanvragen van een herhaalrecept’

  • Patiënt krijgt via een keuzemenu de mogelijkheid om een herhaalrecept aan te vragen
  • Dit bericht wordt opgeslagen binnen een gesloten en beveiligde omgeving
  • Alleen geautoriseerde personen kunnen online inloggen met persoonlijke inloggegevens
  • De applicatie Pharma repeat is voorzien van website-encryptie middels een SSL certificaat
  • In één overzicht ziet u het aantal recepten, de datum en tijd, telefoonnummers en of deze reeds beluisterd zijn
  • Beluisterde recepten worden automatisch gemarkeerd
  • Controle op afgehandelde berichten
  • Inzicht in wie welk recept wanneer heeft beluisterd of afgehandeld
  • Afgehandelde recepten worden na verloop van tijd volledig verwijderd
veilig een herhaalrecept aanvagen via de telefoon via ons apotheek informatie systeem en telefonie apotheek

Alle herhaalrecepten in één oogopslag

U wilt alle aanvragen van herhaalrecepten groeperen en eenvoudig beluisteren en opvolgen. U wilt ook rekening houden met de geldende privacywetgeving.

“Ik kan een herhaalrecept veilig laten inspreken en beluisteren.”

U kunt uw patiënten te allen tijden de keus geven een herhaalrecept aan te vragen, eenvoudig via een telefoonnummer en een optie in uw keuzemenu. Deze ingesproken berichten worden door de assistente beluisterd en gecontroleerd waarna een recept voor de medicijnen kan worden afgehaald. Patiënten spreken persoonlijke gegevens in, zoals naam en geboortedatum of zelfs burgerservicenummer, maar ook medische informatie als medicatie en aandoeningen. Deze ingesproken berichten dienen dan ook voorzien te zijn van een goede beveiliging om de privacy en veiligheid van de patiënt te waarborgen. Met Vcare Pharma repeat wordt dit bericht veilig opgeslagen binnen een gesloten omgeving en krijgt u inzicht in wie welk bericht wanneer beluisterd heeft.

pharma repeat uitgelegd

Vcare Pharma repeat highlights

Werkdrukverlagend 

Doordat Pharma repeat de beller al in het keuzemenu de optie biedt tot het inspreken van een herhaalrecept, verlaagt deze oplossing de werkdruk. Op een later tijdstip kunnen de herhaalrecepten beluisterd en verwerkt worden.

Gegarandeerde veiligheid

De ingesproken verzoeken voor herhaalreceptuur worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. De toegang tot de module is volgens een tweevoudige authenticatie.

Praktisch en eenvoudig

De herhaalrecepten worden in een duidelijk overzicht weergegeven in Pharma repeat. Door de logging van handelingen en duidelijke statusweergave kunt u snel herhaalrecepten terugzoeken en in één oogopslag zien of en door wie ze zijn afgehandeld.

Real Time notificatie

Bij het binnenkomen van een nieuwe aanvraag voor een herhaalrecept komt er in het tabblad van Pharma repeat een meldingsicoon te staan.

Zo ziet u meteen, ook wanneer het tabblad niet actief is, dat er een nieuwe aanvraag is binnengekomen.

Pharma repeat notificatie scherm

Ontdek ook:
Softphone

Collega’s kunnen plaatsonafhankelijk en volledig geïntegreerd in de Vcare communicatiesuite met de smartphone operationeel zijn

Vcare Softphone
slider softphone pagina vcare

Vcare applicaties