Van telecomaanbieder naar koploper in zorginformatiesysteem

ziekenhuis software en zorginformatiesysteem van vcare

De gezondheidszorg verandert en Vcare connect verandert mee

De vraag en ondersteuning naar zorg wordt steeds groter. De patiënt van vandaag verlangt 24/7 beantwoording van zijn of haar zorgvraag waardoor de, toch al schaarse, zorgverlener enorm onder druk staat. Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven verlenen is innovatie noodzakelijk van een grote orde. Gerard Olde Olthof, directeur Vcare: “Bij het vernieuwende manier van communiceren is essentieel om zorgverleners te ontzorgen. Het is onze missie om zorgverleners zodanig te faciliteren dat zij warme zorg kunnen leveren.” Vcare biedt communicatieoplossingen die, ondersteund door software, werkprocessen bij zorgorganisaties efficiënter maken.

Communicatieplatform gekoppeld aan zorginformatiesysteem

Het Vcare communicatieplatform, groot geworden in de eerstelijnszorg alwaar veelgebruikt door patiënten, huisartsenposten, ziekenhuis, praktijken en apotheken, wordt ook steeds meer ingezet in de tweede- en derdelijnszorg. Het Vcare platform biedt in totaal 17 applicaties waaronder; herhaalrecepten, gespreksopname, chatfunctie (ook op website), rapportagetool, doorschakeling, planner, beller identificatie en een alarm bij geweldsincidenten.

Belangrijk dan voor veel zorgorganisaties is de mogelijkheid om het Vcare-platform te koppelen aan hun zorginformatiesysteem. Vergelijkbaar zoals het EPD (elektronisch patiënten dossier) systeem dat momenteel wordt gebruikt. Olde Olthof: “Deze koppeling komt niet alleen de gebruiksvriendelijkheid ten goede, maar zorgt ook voor snelheid en efficiency. Dat is van essentieel belang voor een toekomstbestendig zorgproces.” Een goed voorbeeld van de mogelijkheden is het identificeren van de patiënt voorafgaand aan een telefoongesprek met de zorgverlener. Door het BSN-nummer al in het keuzemenu uit te vragen, wordt het juiste patiëntdossier aan de zorgverlener getoond. Dit levert niet alleen tijdwinst op, maar hiermee wordt ook de foutgevoeligheid verlaagd. Lees meer informatie over het zorginformatiesysteem en van gegevens die een onmisbaar onderdeel vormen van het Vcare connect platform.

Hoge eisen aan digitale veiligheid

De zorgsector is koploper in het aantal gemelde datalekken. Olde Olthof gelooft niet in communicatie over het internet vanwege de kwetsbaarheid en werkt alleen met volledig beheerde en beveiligde netwerken, door gebruik van eigen VPN-verbindingen of verbindingen van E-Zorg en meervoudige routeringen. Dit maakt het telefoneren en delen van privacy data veilig en betrouwbaar in tegenstelling tot internettelefonie. De Vcare oplossingen die ontworpen zijn voor de complexe omgeving van de zorg, waarin betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit cruciaal zijn, blijken ook in de zakelijke markt succesvol. Vcare blijft verder werken aan nieuwe ontwikkelingen die hieraan bijdragen.

Vcare verbindt

De naam Vcare connect geeft een goede weergave van de ambities in de zorgsector. Vcare verbindt eerste zorgspecialisten met patiënten of cliënten, Vcare verbindt organisaties met bedrijven, Vcare verbindt technieken en processen én Vcare verbindt telefoonlijnen.