Innovatie in de zorg: Wat als het niet gaat om de techniek?

innovatie in de zorg

Wat als het niet gaat om de techniek, maar om wat de techniek voor mensen kan doen?

Een visie bepalen voor het komende jaar? Onbegonnen werk in een situatie die zo onvoorspelbaar is als afgelopen jaar. Niemand weet hoe lang onze terugkeer naar het normale dagelijkse leven nog gaat duren. Nog afgezien van de vraag hoe dat ‘nieuwe normaal’ er dan uit gaat zien, en of we ooit weer terug zullen keren naar wat inmiddels bestempeld is als het ‘oude normaal’. Één ding is zeker: Vcare wil werken vanuit de mens, en niet vanuit de techniek.

Intrinsieke motivatie als drijfveer voor innovatie in de zorg

De meeste mensen die werkzaam zijn in de zorgsector, doen dit door een intrinsieke motivatie om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Alle andere aspecten vallen daarbij vaak naar de achtergrond. Zorgpersoneel zit niet te wachten op eindeloze bureaucratie of constant veranderende ICT-oplossingen door het gebruik van dwingmatige vernieuwen die niet toch werken. Het hoogste doel van een communicatiepartner zou dus moeten zijn om de communicatie tussen zorgprofessional en patiënt te verbeteren: of dat nou behaald wordt door middel van nieuwe innovaties of dat het verbeterd kan worden met bestaande technieken.

Natuurlijk bestaat er soms frustratie over het feit dat de zorg niet zo snel is in het omarmen van technologische toepassingen. Dat is dan toch vooral vanuit het besef dat we weten: het kán gewoon, die toepassingen zijn er. Innoveren puur om het innoveren is echter bijna nooit de oplossing. Om van toegevoegde waarde te kunnen zijn, moet je echt maatwerk kunnen leveren, om in samenwerking met de klant problemen op te kunnen lossen. Innovatie in de zorg is precisiewerk. Zomaar de nieuwste snufjes aan je systeem toevoegen, zal alleen maar leiden tot frustratie in een sector die al gebukt gaat onder een immense werkdruk.

Innoveren om het innoveren

Waar sommige van deze sectoren volledig draaien om een nieuwe innovatie, is de adaptiesnelheid binnen de gezondheidszorg laag. Toen Vcare de markt jaren geleden betrad, was de rol van communicatietechnologie in de zorg nog onontgonnen gebied. Van innovatie van de zorg was weinig sprake. Hoewel er tegenwoordig ontzettend veel mogelijk is op het gebied van innovatieve techniek, blijft de zorg nog altijd graag bij het vertrouwde. Innoveren puur om het innoveren? Dat kent deze sector niet.

Dat is ook logisch en waarschijnlijk een goede zet. De zorgsector is namelijk in de eerste plaats op menselijkheid gericht, en niet zo zeer op techniek. Techniek is nooit aan het einddoel gekoppeld, maar moet vooral een hulpmiddel zijn om de beste zorg te kunnen leveren. Bij innovatie in de zorg geldt: dat iets technisch gezien mogelijk is, betekent nog niet dat de zorg daadwerkelijk op die nieuwe ontwikkelingen zit te wachten.

Zomaar de nieuwste snufjes aan je systeem toevoegen, zal alleen maar leiden tot frustratie in een sector die al gebukt gaat onder een immense werkdruk

Zorgpersoneel als tech-consultants

Innovatie in de zorg is niet per definitie een slecht idee. Wel is het van cruciaal belang dat eindgebruikers al tijdens de ontwikkelingsfase betrokken worden bij de nieuwe technieken. Alleen door intensieve samenwerking kun je een applicatie maken die zorgverleners met open armen verwelkomen. Zo kunnen we samen tot een punt komen waarop de techniek echt een ondersteunende functie gaat dienen. Het komende jaar hopen we de samenwerking met klanten in de eerstelijn nog verder vorm te kunnen geven. Zo zijn we met zorggroepen in gesprek om tot uniforme oplossingen te komen voor informatie-uitwisseling.

Ook zien we dat zorgsectoren onderling vaak niet optimaal communiceren. Dat is logisch, aangezien de uitdagingen van een huisartspraktijk anders zullen zijn dan voor een huisartsenpost of voor de VVT-sector. Maar ze kunnen elkaar wel oplossingen bieden en van elkaar leren. In de waan van de dag lukt dit helaas niet altijd, dus daarin willen wij een verbindende factor zijn. Luisteren naar de vragen en problemen van klanten en bouwen aan verbindingen is van begin af aan ons uitgangspunt geweest, en dat zal het in 2021 ook blijven.

Vcare is aanpassingsvermogen en commitment

We zijn ooit begonnen als technisch gedreven installatiebedrijf voor telefooncentrales op locatie bij bedrijven. Het was per toeval dat een van onze eerste klanten een huisartsenpost was. In de loop der jaren zagen we the end of life van telefooncentrales op locatie en de opmars van werken in de cloud. Inmiddels zijn we een paar decennia verder en hebben we een nadrukkelijke focus op de gezondheidszorg. Weliswaar niet exclusief, maar zeker wel dedicated. Daardoor hebben wij een team van mensen kunnen aantrekken die echt affiniteit met die sector hebben.

Alles dat ons team doet, moet leiden tot een beter zorgproces voor zowel zorgverlener als patiënt. De capaciteiten die nodig zijn om dit succesvol te bereiken? Aanpassingsvermogen en commitment. Ons team is ontzettend gedreven en betrokken. De wilskracht en veerkracht om aan te kunnen sluiten op wat de zorg nodig heeft, zie je bij iedereen die hier werkt.

Daarbij is het een voordeel dat we een relatief kleine speler zijn. Dat houdt de lijnen kort en geeft het vermogen om feedback van zorgklanten snel door te voeren. Niet in de laatste plaats omdat iedereen bij Vcare ook persoonlijk contact onderhoudt met de klanten. Die persoonlijke relatie is in de zorg heel belangrijk. Dat ons team zo gedreven is in haar aanpak, is eigenlijk geen verassing. Zij zijn zelf immers ook klant bij Vcare. Elke inwoner van Nederland heeft te maken met eerstelijnszorg, iedereen is een patiënt. En we willen allemaal de best mogelijke zorg.

Wat als…?

De coronacrisis heeft helaas laten zien hoe enorm belangrijk een degelijk communicatiesysteem binnen de zorg is. Denk bijvoorbeeld terug aan al die mensen die geen afscheid konden nemen van een naaste die op de IC stierf. Of aan doelgroepen die niet meer naar de huisartspraktijk of het ziekenhuis durfden te gaan uit angst voor besmetting. Niemand had de pandemie kunnen voorspellen, maar juist tijdens die onzekere momenten kan techniek bijspringen als hulpmiddel. Als je de zorg in zulke crisissituaties met de juiste technieken kunt bijstaan, dan kun je echt van waarde zijn voor mensen.

Als wij met een communicatieplatform kunnen bewerkstelligen dat zorgpersoneel meer tijd heeft voor hun patiënten, bedienen we beide partijen. Zorgpersoneel zal meer tijd overhouden voor het échte zorgproces, en patiënten en naasten zullen beter gehoord worden. Helaas is in de toekomst kijken niet mogelijk. Want wat nou als de privacywetgeving veranderd? Wat als beeldbellen met je huisarts vanaf nu het nieuwe normaal is? Wat als er straks niet voldoende zorgpersoneel meer is?

Als communicatiepartner weet je nooit precies met welke toekomstscenario’s je te maken gaat krijgen. Wel is het belangrijk om alle opties open te houden, en in samenwerking met de zorg te kijken naar de mogelijkheden en uitdagingen. En de waardering die we daar voor terugkrijgen, is onze motivatie om hier steeds weer volgende stappen in te willen zetten.

Integratie en samenwerking voor zorginnovatie

De zorg moet waken over de toekomstbestendigheid van nieuw te implementeren technieken. Ze moeten niet alleen kiezen voor technieken die veilig zijn, maar ook voor technieken die samenwerken. Er bestaan ontelbare zorgapplicaties die het communicatieproces kunnen ondersteunen, maar deze opereren vaak
los van elkaar, waardoor ze niet de gewenste impact hebben. Er zijn talloze voorbeelden van technieken die goed samengaan. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van applicaties voor numerieke invoer in de telefonieomgeving, een automatische kalendersturing voor waarnemingen of zelfs een volledige integratie
van de telefonieomgeving met het informatiesysteem, zodat het juiste patiëntendossier meteen in beeld komt bij een inkomende oproep. Zo kan techniek een grote efficiencyslag creëren, en het werk makkelijker maken voor zorgpersoneel.

Benieuwd wat techniek nog meer voor de mens kan doen? 

Vanaf volgende maand zullen wij, in samenwerking met ICT&health, elke 2 weken een blog posten rondom het thema innovatie in de zorg. Naar aanleiding van de vraag ‘Wat als…?‘ zullen verschillende toekomstscenario’s omtrent zorginnovatie en -communicatie besproken worden.

Dit artikel is onderdeel van onze bijdrage in de 1e editie van 2021 van het gedrukte vakblad ICT&health.