Wijziging tariefregeling telefonische klantenservice

Wat is de impact voor uw 0900-nummer?

Hierbij informeren wij u dat in de Staatscourant de definitieve regeling is gepubliceerd waarmee artikel 3.2g van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt gewijzigd.

De Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt gewijzigd naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof van Justitie van 2 maart jl. over de uitleg van artikel 21 van de Richtlijn Consumentenrechten. De mogelijkheid om voor 090x-nummers voor klantenservice een informatietarief van maximaal 1 euro per gesprek te hanteren, komt te vervallen. Voor 090x-klantenservicenummers mag uitsluitend het verkeerstarief in rekening worden gebracht.

Wij willen u adviseren om na te gaan of deze wijziging ook in uw specifieke situatie van toepassing is en indien dit het geval is contact met ons op te nemen. Wij zullen dan vervolgens faciliteren in het wijzigen van het huidige betaaltarief. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Voor verdere onderbouwing verwijzen wij u graag naar: www.acm.nl