Wereld Huisartsen Dag

Te druk voor een feestje…

Op 19 mei is het World Family Doctor Day. Oftewel Wereld Huisartsen Dag. In 2010 in het leven geroepen door de Wonca, de internationale organisatie van huisartsen. Het thema dat dit jaar gekozen is luidt: ‘Family doctors – caring for you for the whole of your life’. Daarmee wil de organisatie de aandacht vestigen op de rol van huisartsen bij het bieden van levenslange zorg aan hun patiënten: vanaf de zorg voor kinderen tot en met de rol in palliatieve zorg en zorg aan het einde van het leven.

    • 5.000 huisartsenpraktijken
    • 12.000 huisartsen
    • 8.966 consulteenheden per jaar
    • 7.5 % stijging

Bron: LHV en Nivel

Of de dag ook in Nederland uitgebreid gevierd gaat worden betwijfel ik;  het staat voor zover te overzien, nergens prominent op de agenda. Is dat erg? Misschien wel. Het zou namelijk eens een goed moment zijn om de huisarts op het schild te hijsen. Anderzijds, huisartsen zijn harde werkers die liever met hun patiënten bezig zijn dan in de schijnwerpers te staan.

En dan is er de vraag of de huisarts überhaupt tijd heeft voor een feestje. Want in de ruim 5.000 huisartsenpraktijken hebben de in totaal circa 12.000 huisartsen het druk.  Het aantal patiënten per normpraktijk is de afgelopen jaren weliswaar afgenomen met ongeveer 250 tot 2.100 maar het aantal consulteenheden per jaar per normpraktijk is van 8.296 in 2006 opgelopen naar 8.966 in 2018. Een stijging van circa 7,5 procent. Akkoord, het aantal praktijken is toegenomen en ook het aantal huisartsen. Maar de uitdagingen zijn ook groter. Patiënten zijn geïnformeerd, daardoor niet zelden kritischer, zijn soms veeleisend of ongeduldig. Er komt veel op het bordje terecht van de huisarts als poortwachter van de vaderlandse gezondheidszorg. Ook in de zorg voor mensen met psychische problemen; een -helaas- actueel thema.

En dan pikte de LHV recentelijk ook nog signalen op over huisartsentekorten. Openstaande vacatures voor huisartsen, patiëntenstops bij praktijken, moeite om praktijkopvolging of -uitbreiding te vinden, afname in de bezettingsgraad van opleidingsplekken, het niet verkocht krijgen van ANW-diensten, enzovoort. Een urgent probleem, concludeert de LHV: ‘Een tekort aan huisartsen dan wel huisartsenzorg is onwenselijk voor patiënten en voor huisartsen zelf. Het is in het belang van de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg dat (dreigende) tekorten worden gekeerd en opgelost.

  • 82% vertrouwt zijn huisarts
  • 43% heeft “zeer veel” vertrouwen

Ondanks alle problemen en uitdagingen blijkt 82% van de Nederlandse bevolking vertrouwen te hebben in hun huisarts; 43% zelfs ‘zeer veel’ vertrouwen. Over de bereikbaarheid zijn we ook wel tevreden. Gemiddeld 7.4 voor de openingstijden, de telefonische bereikbaarheid, het gemak om een afspraak te maken en de wachttijden in de wachtkamer.

Of de patiënten tevreden blijven is gissen. De huisarts ziet zich, zoals hierboven al geconstateerd, met tal van factoren geconfronteerd. Zeker als er tekorten komen, is het van belang dat de efficiency in de praktijk nog verder wordt verbeterd. Zonder dat de individuele aandacht voor de patiënt daarbij verloren gaat. Want die aandacht, de interesse, dat is juist wat iedereen van zijn of haar huisarts verlangt.

En wat die 7.4 betreft, als het aan mij ligt kan die heus nog wel hoger. Als Vcare denken wij daar ook constant over na. Hoe gaat de huisartsenpraktijk van de toekomst eruit zien? Welke rol gaat e-health spelen? Hoe verloopt de communicatie tussen patiënt/cliënt en de telefoniste, assistente of de triagiste op een huisartsenpost? Zullen we chat-applicaties introduceren en wordt dat geaccepteerd? Terugbel-opties, een alarmknop in de praktijk om tijdig te waarschuwen. Hoe kunnen we wachtrijen verkorten en effectiever verwerken? Kortom, hoe brengen we met de juiste medtech en zorgcommunicatie meer efficiency in de praktijk.

Er liggen voor huisartsen enorme uitdagingen. Vcare begrijpt die uitdagingen niet alleen maar wil er in delen. Door samen te zoeken naar nieuwe kansen, mogelijkheden en vormen van zorgcommunicatie die de kwaliteit verbeteren, die huisartsen en hun teams meer lucht geven.

Meer lucht en dus meer tijd. Misschien is er dan ook tijd voor een feestje, zoals het vieren van Wereld Huisartsen Dag. En ik hoop van harte dat het dan net zoveel aandacht krijgt als Werelddierendag.

Mijn streven is om te delen
– Gerard Olde Olthof, Algemeen directeur Vcare