‘Per 1 januari 2020 is de WvGGZ (wet verplichte GGZ) ingevoerd’

Deze wet vervangt de Wet BOPZ en regelt de gedwongen zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening. In deze nieuwe wet zijn er een aantal elementen ten opzichte van de oude Wet BOPZ toegevoegd. Een van die elementen betreft de hoorfunctie bij het opleggen van een crisismaatregel. De hoorfunctie is wettelijk verankerd maar mag door gemeenten naar eigen inzicht worden ingericht.

vcare hecht grote waarde aan veiligheid en privacy

Wat betekent dat concreet voor u als gemeente?

De burgemeester is in de WvGGZ verantwoordelijk voor het opleggen van een Crisismaatregel (kortdurende verplichte zorg die per direct wordt opgelegd). Dit is zowel qua inhoud van de maatregel als qua proces grotendeels vergelijkbaar met de inbewaringstelling onder de oude Wet BOPZ.

In de WvGGZ veranderen twee zaken die bijzondere aandacht vragen: in het proces wordt een hoorplicht toegevoegd en in de Crisismaatregel wordt ambulante verplichte zorg mogelijk. Hieronder werken we de vormgeving van de hoorfunctie voor u uit.

De burgemeester moet allereerst iemand voorafgaande aan een crisismaatregel zo mogelijk (laten) horen. Dat heeft twee consequenties: het horen moet plaatsvinden en in het proces moet de burgemeester een expliciete afweging maken tussen het oordeel van de psychiater (medische verklaring) en de zienswijze van de betrokkene. Jurisprudentie zal één en ander specifiek moeten maken. Het betreft echter een nieuwe, formele klachtengrond: nalatigheid kan leiden tot een schadevergoeding voor de betrokkene.

Keuzemogelijkheden
met betrekking tot het inrichten van de hoorfunctie

 

Hoe kan het horen worden georganiseerd?
Er zijn globaal drie varianten

  • De burgemeester voert het horen zelf uit, al dan niet in de vorm van een piketdienst binnen het college;
  • De burgemeester mandateert het horen aan ambtenaren, die gezamenlijk een piketdienst vormen;
  • Een derde partij voert het horen uit namens de burgemeester.

Wij bieden u een oplossing:

Vcare is een gewaardeerde samenwerkingspartner van jb Lorenz in de (eerstelijns)zorg. In samenwerking met jb Lorenz stelt Vcare haar kennis en kunde en unieke expertise in telefonie binnen de zorg nu ook ter beschikking aan gemeenten voor het uitvoeren van de hoorfunctie binnen de WvGGZ.

Omdat de eerste twee opties door de meeste gemeenten niet mogelijk of wenselijk worden bevonden, is het aan de gemeenten om een alternatief te organiseren dat voldoet aan de eisen van de individuele rechtspositie van de betrokkene, de vereiste zorgvuldigheid voor de betrokkene en de gemeente maar tegelijkertijd onnodige werklast voor gemeenten én GGZ voorkomt.

De totaaloplossing

Vcare biedt een totaaloplossing om vanaf 1 januari 2020 de hoorfunctie 24/7 uit te voeren voor uw regio.
Ons callcenter wordt continu bezet door opgeleide zorgprofessionals.

Veiligheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid 

Vcare biedt u een communicatieplatform met alle gewenste en noodzakelijke functionaliteiten ten aanzien van veiligheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid. Vcare bedient inmiddels zo’n 80% van de inwoners van Nederland met huisartsenpostzorg, vele klinieken, gezondheidscentra en andere disciplines. Per jaar verwerkt Vcare ruim 14 miljoen telefoongesprekken in de zorg. Deze gesprekken worden grotendeels opgenomen en veilig opgeslagen. Vcare voldoet aan alle wet- en regelgevingen (denk aan AVG richtlijnen) en is naast NEN7510 ook ISO 27001 gecertificeerd. Het Vcare communicatieplatform biedt door het integreren van bypasses en noodoplossingen in het geval van een storing of calamiteit, een telefonische bereikbaarheid van 99,9%.

Denk breed, maar veilig

Vcare biedt een zeer goed beveiligd communicatieplatform dat gesprekken niet verwerkt via het openbaar internet, maar uitsluitend gebruik maakt van een beveiligde cloud-omgeving waaronder E-zorg. Het platform kan ook voorzien worden van koppelingen en geïntegreerde oplossingen met verschillende EPD’s. Maar denk bijvoorbeeld ook aan integraties van apps zoals ‘BeterDichtbij’ en IQ Messenger.

Samen communiceren

De geïntegreerde oplossing biedt grote voordelen in de communicatie en persoonlijke benadering van patiënten maar ook voor de werkwijze en samenwerking met de psychiaters en andere zorgaanbieders (in de regio). Communicatie met en rondom de inwoners en patiënten gaat nog sneller in een optimale (regionale) samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders.

 

Vele mogelijkheden voor uw communicatie

Het Vcare platform biedt de mogelijkheid tot uitgebreide en duidelijke rapportages zodat gericht gemanaged kan worden voor een optimale bereikbaarheid en communicatie.

 

 

Opslag van informatie

Indien gebruik wordt gemaakt van de gespreksopnamefaciliteit, worden deze gevoerde gesprekken op twee geografisch gescheiden locaties opgeslagen, gedurende een periode van (minimaal) twee jaar. Het beluisteren van de gesprekken kan enkel als u gemachtigd bent en via een zeer veilige drievoudige authenticatie.

Meer over de Vcare Recorder
vcare recorder uitgelegd

Uw partner voor de
Wet Verplichte GGZ 

 

Voorbeeld op basis van 100.000 inwoners

Eenmalig € 0,03 x 100.000 = € 3.000

Jaarlijks € 0,09 x 100.000 = € 9.000

Alle genoemde tarieven zijn exclusief B.T.W.

De vergoeding voor deze dienst wordt verrekend op basis van het aantal inwoners per gemeente. Dit geldt zowel voor:

  • de eenmalige kosten ten behoeve van de inrichting
  • de jaarlijks terugkerende kosten
  • de te leveren diensten

De tijd gaat snel: het is 1 januari geweest en de wet is van kracht.

Wilt u meer informatie? Wij staan voor u klaar!

Vcare applicaties