Waar komt die hoge werkdruk in de zorg vandaan?

hoge werkdruk in de zorg

De hoge werkdruk in de zorg is alarmerend en de werknemers staan onder druk. Dat benadrukt het Integraal Zorgakkoord ook nog even. Deze hoge werkdruk leidt er zelfs toe dat huisartsen aangeven te weinig tijd te hebben voor de patiënt. Maar wat zijn de oorzaken van de hoge werkdruk? Hieronder een kleine greep uit verschillende redenen voor de hoge werkdruk. Aankomende weken zullen we deze toelichten.

3 belangrijke redenen voor de hoge werkdruk in de zorg

  1. Te veel administratief werk: de grote administratieve lasten zorgen ervoor dat de werkdruk toeneemt.
  2. Personeelsparadox: vele werknemers verlaten de zorg, wat zorgt voor een nog hogere werkdruk. Dit zorgt ervoor dat nog meer werknemers de zorgsector verlaten. Deze vicieuze cirkel noemen we de personeelsparadox.
  3. Groeiende zorgvraag: onze zorgvraag groeit maar het aantal zorgmedewerkers groeit niet op hetzelfde niveau mee. Er komt een nog groter tekort aan.

Te veel administratief werk

De eerste reden voor de hoge werkdruk is de hoge administratielast. Zorgwerknemers moeten steeds meer administratief werk doen. Regeldruk en administratieve lasten worden het vaakst genoemd als oorzaak voor de verhoogde werkdruk. Bijna driekwart van de zorgwerkgevers erkent de hoge administratielast als een oorzaak (1). Moeilijkheden tijdens het uitwisselen van gegevens lijkt hier een boosdoener. Informatiesystemen werken vaak slecht samen. Daardoor raakt er kostbare tijd verloren, wordt de administratielast vergroot en vermindert het werkplezier (2).

triagiste aan de lijn

Ook de werkdruk verlagen?

Vcare biedt verschillende oplossingen aan. Een voorbeeld zijn Integrators om uw systemen naadloos te koppelen. Meer weten? Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Bronnen

(1) Centraal Bureau voor de Statistiek. (2019). Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk. Geraadpleegd 4 april 2022, via https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/40/meerderheid-werknemers-zorg-meldt-toename-werkdruk
(2) ICT&health. (2018). Werkdruk in de zorg is hoog en blijft oplopen. Geraadpleegd 16 maart 2023, via https://icthealth.nl/nieuws/werkdruk-in-de-zorg-is-hoog-en-blijft-oplopen/