Vcloud Scheduler

Planning van uw telefonische bereikbaarheid

Een goede telefonische bereikbaarheid van een organisatie blijft een “hot issue”. Wie moet uw klant bellen gedurende uw vakantie? Naar wie kunt u telefoongesprekken doorschakelen bij een calamiteit?

De Vcloud Scheduler is een virtuele telefooncentrale welke uw organisatie op eenvoudige wijze in staat stelt het binnenkomende telefonieverkeer door te schakelen naar de dienstdoende medewerker(s) of vestiging.

De ingeroosterde medewerker(s) krijgen automatisch de gesprekken aangeboden, waarbij er geen beperking hoeft te zijn in het aantal gesprekken dat wordt aangeboden.

Middels een webbased tool kunnen de medewerkers ingeroosterd worden. In dit rooster kan vervolgens worden aangegeven wie er wanneer aan- en afwezig is en naar wie moet worden doorgeschakeld. Ook is het mogelijk dit Ad-Hoc te wijzigen indien er zich een calamiteit voordoet of men besluit te ruilen in het eerder opgegeven rooster.

Medewerkers worden automatisch ingelogd wanneer de waarneemdienst ingaat en worden ook weer automatisch uitgelogd aan het einde van de dienst. De Scheduler biedt, indien gewenst, tevens de mogelijkheid om middels een SMS bericht geïnformeerd te worden. Op deze manier wordt men eenvoudig bij aanvang of einde dienst in kennis gesteld.

Alle medewerkers blijven gebruik maken van de eigen bestaande telefonieomgeving.

De Vcloud-dienst kan eenvoudig worden uitgebreid met de modules Reporter of Recorder van Vtel telecom. Wenst u meer informatie neem dan contact op met uw Account Manager.

Vcloud Scheduler in het kort

Vcloud Scheduler regelt uw planning van de onderlinge waarneming of bij een calamiteit. Op basis van een ingeregeld rooster worden alle gesprekken doorgestuurd naar de dienstdoende medewerker(s) of filiaal.

  • Gesprekken worden op basis van roosterplanning doorgezet naar de dienstdoende medewerker
  • Eenvoudig in te regelen met Excel-bestand
  • U bespaart op externe callcenters
  • 1 telefoonnummer communiceren