Vcare en e-health in de zorg: wat brengt de toekomst?

e health in de zorg

E-health is geen buzz-word meer. Dat blijkt al uit de talloze initiatieven, activiteiten en symposia die in de E-healthweek 2019 plaatsvinden. Alleszins begrijpelijk want e-health kan een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor problemen waarmee de brede zorgsector te kampen heeft. Ook Vcare heeft een visie op e-health en bereidt zich voor op deze nieuwe ontwikkelingen.

“Kinderen die nu geboren worden, zullen straks zestig jaar moeten werken. De levensverwachting stijgt tot honderd jaar of daarboven. Dan moet je als zorg wel gaan nadenken over verandering. Simpelweg omdat de bestaande structuur straks niet meer voldoet”, aldus Alex Damaschek van Vcare naar aanleiding van de E-healthweek 2019. Het Enschedese hightechbedrijf, dat een geavanceerd en veelzijdig communicatieplatform voor de zorg biedt, wil binnen de ontwikkelingen van e-health een belangrijke rol spelen, zegt Damaschek.

Eén van die ontwikkelingen is dat de cliënt of patiënt straks meer zelf gaat bepalen hoe hij door de arts wil worden begeleid. Oftewel de keuze tussen een bezoek aan zijn arts of een e-consult. “Dat kan omdat er steeds meer sensoren zullen worden toegepast om zaken als hartslag of bloeddruk te monitoren”, constateert de Commercieel Directeur van Vcare: “In eerste instantie zullen het allemaal kleine stapjes zijn voor patiënten, maar het zal ertoe leiden dat er andere soorten  huisartsenpraktijken ontstaan. Nu al zie je medische centra ontstaan die een one-stop-shop van zorg bieden met artsen, apotheek, fysiotherapeuten. Daar kun je terecht voor een groot deel van je klachten. Artsen gaan samenwerken in regionale zorggroepen en zullen dan kiezen voor één systeem op het gebied van IT en voice. Daar kunnen wij een rol spelen, omdat je geïntegreerde data op de juiste manier bij de zorg wilt presenteren.”

In eerste instantie zullen het allemaal kleine stapjes zijn, maar het gaat ertoe leiden dat er andere vormen van huisartsenpraktijken ontstaan.

Die data komt onder meer van een sensor (of sensoren) die patiënten bij zich draagt. Directeur Operations Marnix Suyver van Vcare ziet naast de toepassing daarvan ook het toenemende gebruik van chatbots in de rechtstreekse communicatie tussen eerstelijnszorg en de patiënt: “Alles bij elkaar gaat het voor impact zorgen in de zorg. Je praat over sensorinformatie zoals bloeddruk of hartslag, persoonlijke gegevens zoals het BSN-nummer en andere informatie.”

Sensoren als onderdeel van e-health in de zorg

Wat het gebruik van sensoren aangaat, denkt Marnix Suyver dat de zorginstanties hierin het voortouw moeten nemen: “Dan kun je rekenen op betrouwbaarheid en is er ook sprake van uniformiteit, zodat de interpretatie van de data bij de huisartsen en het ziekenhuis steeds gelijk is.” Voor Vcare is het zaak om te zorgen dat de informatie en medische gegevens op de juiste plek komt. “Dat is natuurlijk wel onze corebusiness: de juiste persoon op het juiste moment bereiken. Als een sensor hartritmestoornissen signaleert, moet dat wel. Je wilt immers levensreddend zijn.”

Aan de technologie van Vcare zal het niet liggen, stelt ook Alex Damaschek vast: “Wij zijn de partij die erin is gespecialiseerd om intelligente data op de juiste manier bij de zorg te krijgen via een betrouwbare geïntegreerde oplossing. Kijk, de zorg in ons land is goed, maar kan altijd efficiënter. Je wilt niet telkens je BSN-nummer moeten doorgeven en andere gegevens. Uit onderzoek blijkt dat dat 10 tot 20 procent van de tijd kost. Jammer, want als arts wil je die tijd liever besteden aan je patiënt.”

Aan de technologie van Vcare zal het niet liggen, stelt ook Alex Damaschek vast: “Wij zijn de partij die erin is gespecialiseerd om intelligente data op de juiste manier bij de zorg te krijgen via een betrouwbare geïntegreerde oplossing.”

Bij een onlangs gehouden symposium over slim ondernemen voor eerstelijnsartsen viel de opkomst van het symposium toch best tegen. De conclusie lijkt dan gerechtvaardigd dat artsen nog onvoldoende bezig zijn met e-health in de zorg en de voordelen en efficiency-slagen die er mee behaald kunnen worden voor zorg van patiënten.

Alex Damaschek herhaalt tot slot nog eens zijn visie: “De totale zorgsector moet naar een gewijzigde structuur. Het merendeel van de medicijnstudenten heeft niet meer de ambitie een eigen praktijk te hebben. Er komen meer vrouwelijke artsen die de wens hebben om parttime te werken. Daar moeten we nu al op inspelen. En dan is de taak dat data, informatie, betrouwbaar gebracht wordt naar de juiste plek. Dat is een belangrijke taak voor Vcare.”

Wilt u meer informatie over Vcare connect? De voordelen ontdekken om ermee aan de slag te gaan? Neem dan gauw contact op met een adviseur binnen Vcare.