Vcare en Ascom ronden interoperabiliteittesten af

Vcare sluit aan op zorgoplossingen van Ascom

De communicatie binnen de zorgmarkt is aan het verschuiven; van organisatie-afhankelijke oplossingen – waarbij alle onderdelen van een systeem verzorgd worden door dezelfde aanbieder -naar bouwstenen die met elkaar in contact staan. Hierdoor worden klanten ertoe in staat gesteld om producten dusdanig te combineren en aan te sluiten dat er een oplossing ontstaat die voldoet aan specifieke behoeftes. Vanuit technologisch oogpunt is het dan wel noodzakelijk dat implementatie getest wordt.

Vcare biedt met haar cloudtelefonieplatform een communicatieplatform voor de zorg. Met dit platform faciliteren wij telefonie aangevuld met diverse efficiënte zorgmodules. Daarnaast is ook (zorg)alarmering onderdeel van alle communicatie binnen de zorg. Ascom is in de zorg één van de toonaangevende partijen in het verzorgen van alle vormen van zorgalarmering. Vcare en Ascom hebben zich dan ook gezamenlijk ingespannen om ook deze communicatiestroom vlekkeloos te laten lopen via het Vcare platform. Om er zeker van te zijn dat de aansluiting voldoet, hebben Ascom en Vcare een gezamenlijke interoperabiliteittest uitgevoerd voor zowel het Vcare platform als de on-premise systemen binnen het Vcare portfolio.

De testen zijn succesvol doorlopen en afgerond. Tevens zijn deze en de instellingen vastgelegd om toekomstige ondersteuning vanuit beide partijen te faciliteren. Vcare kan met haar concept aansluiten op een aanwezige of nieuwe zorgoplossingen van Ascom en dienstdoen als platform voor alle spraakcommunicatie. Hiermee worden zorgoproepen ook onderdeel van overige Vcare modules zoals Recorder, Scheduler of Reporter. Zo kan via de Scheduler zorgoproepen op basis van roosterplanning doorgezet worden naar de dienstdoende medewerker. Met de Reporter kunnen alle oproepen, inclusief de zorgoproepen, onderdeel worden van uw rapportage en is hiermee een uitbreiding op de reeds bestaande Ascom rapportage mogelijk.