Vcare aanwezig op NedHIS Congres

Voor de 28e keer werd gisteren het NedHIS Congres gehouden. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse uitwisseling van kennis en ervaring van gebruikersgroepen van huisartsinformatiesystemen (HIS) en een netwerkdag van formaat. Uiteraard mocht Vcare hier niet ontbreken. Zeker nu koppelingen tussen HIS-sen en het Vcare-platform steeds actueler worden.

Het congres wordt georganiseerd door NedHIS, de koepel van gebruikersverenigingen van huisartsinformatiesystemen (HIS-sen). Maar liefst 90% van de huisartsen is via gebruikersgroepen voor Medicom, MicroHIS, Promedico en CGM Huisartsen verenigd in NedHIS. Gedurende de dag zijn er ledenvergaderingen van de gebruikersverenigingen en verschillende sessies.

Daarnaast is er een informatiemarkt waar uiteenlopende partijen zich presenteren, waaronder ook Vcare. Uiteraard om informatie te geven, zoals over de recente koppeling van Vcare met Medicom, maar ook om vanuit de praktijk te horen welke wensen er zijn en waar zich belangrijke trends en ontwikkelingen voordoen.

Ons platform Vcare is meer dan alleen een communicatiesysteem. Door de mogelijkheden en intelligentie is het inpasbaar bij huisartsenpraktijken die zoeken naar meer efficiency in de contacten met patiënten.

Alex Damaschek, Commercieel Directeur van Vtel: “Ons platform Vcare is meer dan alleen een communicatiesysteem. Door de mogelijkheden en intelligentie is het inpasbaar bij huisartsenpraktijken die zoeken naar meer efficiency in de contacten met patiënten. Zo’n evenement als het NedHIS Congres is voor ons zeer leerzaam om zowel vanuit de praktijk als van andere ondersteunende partijen en aanbieders geïnformeerd te worden over de trends en ontwikkelingen.”

Voor Vcare lag op deze NedHIS-dag de focus met name op het informeren over Vcare Integrator, wat de basistechnologie is voor de koppeling met een HIS.