Toenemende werkstress in de zorg

Toenemende werkstress in de zorg

Mensen die in de zorg werken doen dit vol overtuiging, ze zijn trots op hun werk. Helaas gaat de zorgsector al jaren gebukt onder een alsmaar toenemende werkdruk, die niet alleen aan de huidige coronacrisis toe te schrijven is. Bijna 44% van de werknemers ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk*. Verder bereikt het ziekteverzuim in de zorg een recordhoogte**, neemt de kans op een burn-out toe en is het verloop van personeel groot. In de week van de werkstress, van 16 tot 20 november, willen we aandacht bieden aan de toenemende werkstress onder het zorgpersoneel in Nederland.

Werkstress, maar toch tevreden
Maar liefst 75% van de werkgevers in de zorg noemt de hoeveelheid administratieve taken als reden voor de toegenomen werkdruk*. Op de tweede plaatst staan meer en moeilijkere taken met 53%*. Veel zorgmedewerkers werken plichtsgetrouw extra uren om de verhoogde druk bij te kunnen houden. Helaas blijkt dit vaak een gevaarlijke beslissing. Het verzuim onder zorgpersoneel is tot recordhoogte gestegen dit jaar, van 5,9 naar 6,2 procent**. Het werk van het personeel dat uitvalt, komt bij het resterende personeel te liggen, waardoor de werkdruk blijft toenemen. Toch is personeel in de zorgsector vaker tevreden met hun werk dan werknemers uit andere sectoren. Ruim 84% zegt tevreden te zijn met hun werk ***.

Veranderende mentaliteit van patiënten
De druk op de zorg heeft ook te maken met de veranderende mentaliteit van patiënten. Patiënten zijn steeds beter geïnformeerd en worden veeleisender in hun zorgvraag. 36% van de werkgevers geeft aan dat het mondiger worden van patiënten de werkdruk bij zorgpersoneel verhoogt*. Steeds vaker gaat het spreekwoord ‘’wie betaalt, bepaalt’ op. De patiënt veranderd in een consument, en verwacht dat zij 24/7 in zijn behoeftes wordt voorzien. Wanneer dit antwoord uitblijft, kunnen patiënten dit op onaangename wijze kenbaar maken bij het zorgpersoneel. De meeste huisartsenposten melden zelfs dat patiënten in toenemende mate agressief worden****. Deze veranderde mentaliteit is voor zowel patiënt als zorgverlener niet ideaal. De patiënt wordt steeds ongeduldiger en verliest haar vertrouwen in de zorg, terwijl de werkdruk en stress onder zorgverleners toeneemt.

Efficiëntieslag door innovatieve zorgcommunicatie
Het simpelweg aannemen van meer personeel is geen houdbare oplossing. Veel zorginstellingen investeren daarom in innovaties op het gebied van zorgcommunicatie. Digitale innovaties verminderen de tijd die zorgverleners kwijt zijn aan administratieve handelingen. Techniek kan bijvoorbeeld dienen als vervanging voor tijdrovende en foutgevoelige handelingen, zoals het invoeren van een BSN nummer. ‘’Dit is echt een vooruitgang! Het scheelt extra handelingen, wat resulteert in tijdwinst en een lagere werkdruk, wat zorgt voor minder frustratie’’ Aldus Petra Janse, triagiste bij Huisartsenpost Rijnmond, over Vcare Number Entry. De communicatie tussen zorgverlener en patiënt wordt zo makkelijker en sneller, waardoor in kortere tijd aan de zorgvraag voldaan kan worden.

Ook Milou Dekkers-van Vondelen, doktersassistente en praktijkmanager bij Huisartsenpraktijk De 1e Lijn, omarmt digitale innovaties: ‘’We kunnen zien wie er belt, en er wordt direct een koppeling gemaakt met het dossier van de patiënt. Dat is voor ons erg handig’’. Anouk Uijting, manager bij kliniek Oogheelkunde Rijswijk, beaamt dat digitale innovaties meer overzicht bieden: ‘’Wat we nu in de praktijk merken is dat het secretariaat meer overzicht heeft gekregen. We missen nu minder telefoontjes en de Call Back-applicatie is heel prettig om mee te werken. Het is georganiseerder geworden.’’ Door innovaties binnen de zorgcommunicatie kunnen zorgvragen makkelijker en efficiënter afgehandeld worden. Uiteindelijk hopen we hiermee de werkstress in de zorg te verminderen.

De oplossingen van Vcare verlichten de druk op de zorgcommunicatie, zodat er meer tijd overblijft voor het échte zorgproces. Toch is er nog een lange weg te gaan wat betreft het verminderen van de werkstress onder het zorgpersoneel van Nederland.

Ervaar jij werkstress? Praat mee op LinkedIn of neem contact met ons op om jouw verhaal te delen.

* https://okeedo.nl/werkdruk-zorg-percentages-oorzaken-en-maatregelen/
** https://www.trouw.nl/zorg/ziekteverzuim-in-de-zorg-steeg-vorig-jaar-al-naar-alarmerende-hoogtes~bc8743f3/
*** https://www.ad.nl/ad-werkt/nergens-zoveel-ziekteverzuim-als-in-de-zorg-werkdruk-is-hoog~ab9bf8a8/
**** https://nos.nl/artikel/2294104-huisartsenposten-zien-toename-agressie-door-patienten.html