Samenwerken in de zorg: een akkoord voor succes!

Samenwerken in de zorg

Een groot en actueel thema binnen de zorg is samenwerken. Samenwerken kan op verschillende niveau’s. Op micro-niveau bijvoorbeeld, zoals binnen je eigen team. Op meso-niveau: tussen verschillende teams, maar ook op macro-niveau: tussen verschillende zorgverleners. Samenwerken op macro-niveau is essentieel volgens het Integraal Zorg Akkoord. Maar waarom eigenlijk? En hoe bevorder je die samenwerkingen?

Samenwerking tussen verschillende zorgverleners biedt voordelen voor de patiënt en voordelen voor de zorgverleners.

Samenwerken tussen verschillende zorgverleners heeft verschillende voordelen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat de patiëntenzorg van hogere kwaliteit is en dat de patiënttevredenheid hoger is.

Complexe problemen kunnen uitgebreider opgelost worden wanneer verschillende zorgverleners hier naar kijken door de multidisciplinaire benadering. Maar ook op de werkprocessen heeft het een positieve invloed. Zo verbetert de coördinatie en continuïteit van de zorg wanneer informatie gedeeld wordt, zorgplannen overlegd worden en de overdracht van de patiënt naar een andere zorgverlener goed gaat.

Het delen van informatie zorgt er ook voor dat alle middelen efficiënt gebruikt worden en onderzoeken niet dubbel gedaan hoeven te worden. Samenwerking tussen verschillende zorgverleners biedt voordelen voor de patiënt en voordelen voor de zorgverleners.

Om samenwerkingen te bevorderen zijn er enkele voorstellen uit het Integraal Zorg Akkoord gekomen:

  • Het opzetten van regionale zorgnetwerken: zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan regionaal samenwerken. Dit om de zorg te verbeteren en de kosten te beheersen.
  • Informatie-uitwisseling moet makkelijker worden: door bijvoorbeeld elektronische patiënten dossiers moet er betere informatie-uitwisseling komen waardoor zorgverleners sneller bij de juiste informatie kunnen. Het resultaat? Beter gecoördineerde zorg en minder kans op fouten.
  • Coördinatie verbeteren: afspraken maken over wie verantwoordelijk is om te zorgen dat een patiënt één aanspreekpunt heeft. Wel zo fijn voor de patiënt en goed geregeld voor zorgmedewerkers.
  • Ondersteuning en scholing: er wordt ondersteuning geboden voor samenwerkingen van zorgverleners. Scholingsmogelijkheden, minder administratieve lasten en goede voorbeelden zijn hier hulmiddelen voor.

Al deze punten dragen bij aan het verbeteren van de zorg. Zowel op basis van de kwaliteit van de zorg, de efficiëntie van de zorg als het creëren van een houdbaar zorgstelsel. Daarom gaan we deze processen en andere ontwikkelingen dus terugzien in de zorg van morgen.