Het recht op digitale vrije zorgkeuze: dezelfde zorg, een andere voordeur

digitale vrije zorgkeuze in Nederland

Mogen patiënten zelf kiezen welk type zorg ze willen ontvangen? Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland pleiten voor het recht om te kiezen voor digitale zorg, zo stellen zij in het AD.

Vrije zorgkeuze: patiënt mag kiezen

In de eerste lockdown werd 70 procent van de gesprekken tussen arts en patiënt digitaal gevoerd. Zo groeide beeldbellen in een relatief korte periode sterk in populariteit. In het eerste kwartaal van 2021 liep dit echter terug naar ruim 30 procent. Zorgverzekeraars en de Patiëntenfederatie hopen dat het lukt om het gebruik van digitale zorg, ook na corona, vast te houden. Een patiënt heeft volgens hen het recht op vrije zorgkeuze om zelf te kiezen welke zorgverlener en welk type zorg ze willen: een digitaal of een fysiek spreekuur. Digitale zorg kan voor sommige patiënten een uitkomst zijn, bijvoorbeeld omdat het veel reistijd scheelt of familie makkelijker mee kan kijken.

Zorghonger?

Door de toenemende vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel neemt de druk op de zorg steeds verder toe. Tegelijkertijd worden patiënten veeleisender en heerst een consumentenmentaliteit. Wij noemen dit zorghonger. We moeten samen waken over de toekomstbestendigheid van de zorg in Nederland, zodat iedereen de juiste zorg kan blijven ontvangen. Digitale zorg kan daarin een uitstekende uitkomst bieden. Het geeft patiënten meer regie over de eigen gezondheid én houdt de zorg toegankelijk door een vermindering van de werkdruk.

Blijven (door)ontwikkelen

Toch kunnen er ook kanttekeningen geplaatst worden bij de ontwikkeling van digitale zorg. Vorig jaar augustus stelde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een rapport voor de Nederlandse overheid dat de focus vooral moet liggen in het creëren van een realiteit waarin digitale zorg zich gericht kan blijven doorontwikkelen, door te investeren in praktijkgericht onderzoek en het bieden van ondersteuning omtrent het werken met digitale technologie. Niet iedereen is namelijk even vaardig met nieuwe technologieën, en risico’s moeten zo goed als mogelijk vermeden worden.

Overkoepelende samenwerking

Door een goede samenwerking tussen zorgaanbieders, patiënten en communicatiepartners kunnen we veilige digitale zorgoplossingen creëren die echt van toegevoegde waarde zijn voor de Nederlandse zorgmarkt. Wanneer een patiënt dan kiest voor digitale zorg, weten we ook zeker dat deze zorg niet onderdoet voor de fysieke variant en kan er met gerust hart gekozen worden voor een digitaal spreekuur. Vrije zorgkeuze slaat is immers op een andere voordeur, maar daarachter schuilt dezelfde zorg.