PharmaPartners en Vcare slaan handen ineen voor minder werkdruk en meer gebruiksgemak in de huisartsenpraktijk

Alex en Dorinda op tekening PharmaPartners

Alex Damaschek, commercieel directeur Vcare (l) en Dorinda van Oosten, general manager PharmaPartners Huisartsenzorg (r), ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Communicatiespecialist Vcare en zorg-ICT leverancier PharmaPartners Huisartsenzorg bundelen hun krachten om de efficiëntie, het gebruiksgemak en de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken (Medicom) en huisartsenposten (Hapicom) te vergroten. Op 18 september jongstleden tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst voor een vergaande integratie tussen huisartsinformatiesysteem Medicom van PharmaPartners en de Vcare communicatiesuite. Dat is uniek in Nederland.

Huisartsen en doktersassistenten kampen met hoge werkdruk op de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost. Geïntegreerd telefonie- en zorginformatie systemen kunnen helpen om die werkdruk sterk te verlagen. Door ‘onder water’ informatie uit te wisselen, kan de doktersassistent bijvoorbeeld zien wie er belt en kan snel het juiste patiëntendossier in Medicom worden geopend. Dat scheelt tijd. Als gevolg daarvan worden de wachtrijen korter, neemt de bereikbaarheid toe en de ervaren werkdruk af. De integratie die daarvoor nodig is gaan PharmaPartners Huisartsenzorg en Vcare samen realiseren.

“Met de huisartsen die onze gebruikers vertegenwoordigen in de Commissie Applicatiebeheer Medicom spreek ik dikwijls over mogelijkheden om de efficiëntie op de huisartsenpraktijk te verhogen. Met deze samenwerking geven we invulling aan die behoefte en bieden we onze klanten de mogelijkheid om hierin een flinke slag te maken”, aldus Dorinda van Oosten, general manager PharmaPartners Huisartsenzorg.

Sneller en efficiënter

De contouren voor de integratie worden in samenspraak met Medicom-gebruikers geschetst. Zij verwachten dat deze hen veel snelheid en tijdwinst zal opleveren.

Roel Hendrikx, product manager bij PharmaPartners:

Als je weet wie er belt bij een inkomend gesprek, scheelt dat een aantal vragen en muisklikken. Klanten verwachten hierdoor gemiddeld 20 seconden per inkomend gesprek te besparen. Doorgerekend bespaart een gemiddelde praktijk dan al snel tussen de 35 en 45 minuten per dag.

Gordon Oron, praktijkadviseur bij PharmaPartners, denkt al een paar stappen vooruit: “Ik verwacht dat mijn assistenten die bespaarde tijd kunnen gebruiken voor andere werkzaamheden, zoals het afhandelen van e-Consulten. Dat maakt het werk voor hen ook een stuk leuker. Daarnaast zullen zij hun administratieve werkzaamheden voor 17.00 uur af hebben.”

Maar voor de apotheek bieden we een handige oplossing genaamd Pharma repeat – ideaal voor automatische herhaal recepten.Hiermee moeten voor apothekers grote aanvragen voor medicijnen eenvoudig opgevangen kunnen worden binnen dezelfde dag, zonder dat de privacy van cliënten in gevaar komt of ten koste gaat van de service..

Praktische voordelen

De Vcare-telefonie-integratie zorgt er ook voor dat het werkproces van huisartsen en doktersassistenten beter wordt ondersteund. Onder meer doordat:

  • de huisarts of assistent een patiënt direct vanuit het patiëntendossier kan bellen;
  • de assistent kan zien wie er belt;
  • patiënten persoonlijker benaderd kunnen worden;
  • de huisarts bij het inloggen in Medicom of Hapicom automatisch wordt ingelogd in het telefoniesysteem;
  • het online PIM klantportaal van Vcare via een druk op de knop kan worden opgestart;
  • de kans op fouten vermindert doordat de assistent met het dossier bij de hand de hulpvraag beter kan beoordelen;
  • de patiëntgegevens automatisch worden volledig onthouden bij het maken van een afspraak in de Medicom-agenda.

Alex Damaschek, commercieel directeur Vcare:

Het zijn de kleine, praktische gebruikersvoordelen die een integratie groots maken. We zijn erg blij met de samenwerking met PharmaPartners en het extra gemak dat onze klanten gaan ervaren.

Controle op bereikbaarheid

“Aanvullend op de Vcare-modules Call Back, waarmee het aantal telefoontjes beter over de dag verspreid kan worden, en Pharma Repeat om herhaalrecepten snel en goed te kunnen afhandelen, verbetert de koppeling de bereikbaarheid van de praktijk enorm”, aldus Alex Damaschek. Door de samenwerking met PharmaPartners wordt de Vcare-oplossing direct toepasbaar voor alle huisartsen, gezondheidscentra en huisartsenposten die met Medicom of Hapicom werken.

Over PharmaPartners

PharmaPartners verbindt voor verbetering en realiseert, samen met klanten en partners, de beste eerstelijnszorg door het inzetten van onmisbare ICT-toepassingen, in de verbinding van zorgprofessionals rondom de patiënt. PharmaPartners legt de focus op gezondheidswinst met geïntegreerde patiëntgerichte 24-uurszorg. PharmaPartners is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). TSS bestaat uit gespecialiseerde ICT-bedrijven met een focus op een specifieke expertise of marktsector: vertical market software.

Met de informatiesystemen Medicom (huisartsenpraktijk) en Hapicom (huisartsenpost) biedt PharmaPartners een totaaloplossing voor 24/7 huisartsenzorg, waarbij administratieve taken geautomatiseerd verlopen en de verbinding tussen zorgverleners onderling én zorgverleners en patiënten centraal staat. Medicom-huisartsen en Hapicom-huisartsenposten vormen een lokaal of regionaal cluster waarbinnen vergaande digitale samenwerking mogelijk is. Ook (dienst)apotheken die gebruikmaken van het apotheekinformatiesysteem Pharmacom kunnen hier deel van uitmaken.

Over Vcare

Vcarelevert telecommunicatieproducten en -diensten aan de professionele markt. Het bedrijf heeft in 25 jaar een trackrecord opgebouwd als professionele en betrouwbare partner voor organisaties waarvoor kwaliteit en continuïteit van hun verbindingen van levensbelang is – vaak letterlijk – zoals in de gezondheidszorg. Meer dan de helft van alle huisartsenposten in Nederland en daarnaast honderden artsen en assistenten in praktijken en gezondheidscentra vertrouwen hun telefonische bereikbaarheid aan Vcare toe. Met de high secure communicatiesuite kunnen ruim 13 miljoen Nederlanders rekenen op een zeer betrouwbare en veilige communicatie met hun dokter. Maak gebruik van onze nieuwste communicatie oplossingen in de zorg.

Op de hoogte blijven? Abonneer u zelf dan op de Vcare nieuwsbrief.