Persbericht: Koppeling Vcare met Huisarts Informatie Systeem Medicom van PharmaPartners

pharmapartners en vcare werken samen via het huisarts informatie systeem medicom

“Systeemoverschrijdend denken is voorwaarde”

Vcare en PharmaPartners koppelen Vcare communicatieomgeving met HIS van Medicom voor huisartsen & apotheken

ENSCHEDE – Vcare gaat haar informatie- en communicatiesuite koppelen met het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) Medicom van PharmaPartners. De primeur heeft de huisartsenpraktijken van het Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn, die gebruik van het veilige HIS maken voor hun patiënten. Volgens huisarts Marc Spruit is door de combinatie een stevige efficiencyslag in de dagelijkse werkzaamheden binnen handbereik.

Het op een betrouwbare wijze koppelen van het HIS met Vcare betekent een doorbraak in een efficiëntere uitwisseling van data & informatie tussen patiënt en de huisartsenpraktijk met behoud van volledige privacy. De functionaliteit van Vcare wordt ingezet in het contact tussen de telefoniste of assistente van de huisarts en de patiënt. De intelligente software van de Vcare communicatiesuite maakt mogelijk dat de patiënt bij het inbellen al wordt herkend, waardoor in één oogopslag patiëntgegevens beschikbaar zijn. Dat voorkomt misverstanden en vertragingen.

Het op een betrouwbare wijze koppelen van het Huisarts Informatie Systeem Medicom van Pharmapartners en Vcare betekent een doorbraak in een efficiëntere uitwisseling van informatie tussen patiënt en de huisartsenpraktijk

De Vcare communicatiesuite werd tot nog toe met name ingezet bij Huisartsenposten (HAP’s). Daarnaast wordt Vcare gebruikt in apotheek (pharmacom), verpleeg-, verzorgingshuis- en thuiszorgorganisaties (VVT’s) en gezondheidscentra. Ook huisartsenpraktijken zetten Vcare in, maar van een directe koppeling met een HIS was tot op heden geen sprake. Die behoefte is bij huisartsenpraktijken niettemin groot om de toenemende werkdruk op te vangen en een hogere efficiencygraad te bereiken.

In nauwe relatie met PharmaPartners is nu een veilige koppeling met het Huisarts informatie systeem Medicom gerealiseerd bij de huisartsenpraktijken van Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn. Marc Spruit, naast huisarts ook voorzitter van de ICT-commissie binnen Alphen op één Lijn en voorzitter van de Commissie Applicatiebeheer Medicom bij PharmaPartners, ziet grote mogelijkheden om dit te gaan gebruiken: “Het wordt steeds drukker in de huisartsenpraktijken. Je ziet een verschuiving van derdelijns- naar tweedelijns- en van tweedelijns- naar de eerstelijnszorg. Die druk neemt verder toe en dan moet je op zoek naar verbeteringen in je werkprocessen. Dat kan door e-health toe te passen en meer zelfregie bij de patiënt. Maar als men uiteindelijk hier terecht komt, dan moet je dat heel efficiënt oppakken.”

Als je met één klik het juiste dossier voor je ziet of geen fouten meer maakt omdat je gegevens moet overtypen, dan realiseer je de efficiency die we steeds meer nodig hebben.

Met name in het eerste contactmoment kunnen er misverstanden en vertragingen ontstaan, denk aan een geboortedatum die verkeerd wordt ingetikt. “Dat kan dertig seconden per gesprek extra kosten. Dat lijkt weliswaar niet veel, maar tel alle contactmomenten eens bij elkaar op”, zegt Spruit. Door de koppeling van Vcare met Medicom verwacht hij een slag te maken: “Als je met één klik het juiste dossier voor je ziet of geen fouten meer maakt omdat je gegevens moet overtypen, dan realiseer je de efficiency die we steeds meer nodig hebben.”

PharmaPartners ziet als gevolg van de toenemende werkdruk op de eerstelijnszorg een steeds grotere rol weggelegd voor ICT. Suzanne van Aarle, managing director bij PharmaPartners, vertelt: “Ontwikkelingen in Medicom richten zich voor een belangrijk deel op het verlagen van de werkdruk bij de zorgprofessionals. Telefonie is een zeer belangrijk kanaal in de praktijk en we zagen kansen om dit slimmer in te richten. Door de samenwerking te zoeken met Vcare bieden we nu een integratie in onze software die direct meer tijd aan de zorgprofessional oplevert. Dit verlaagt de werkdruk en bespaart tijd die vervolgens ingezet kan worden om bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg te verbeteren.” Met de toevoeging van de telefonie-integratie wordt het Medicom portfolio verder uitgebreid en versterkt het daarmee haar positie als meest complete HIS voor de huisartsenzorg.

Directeur Gerard Olde Olthof van Vcare ziet de connectie tussen Vcare en het HIS systeem (zoals Omnihis) als een belangrijke ontwikkeling: “De focus in de zorg ligt op toenemende efficiency. Dat bereik je door innovatieve technologie in te zetten en daar slagen wij in.” Hij voorziet binnen koppelingen met Huisartsenposten Informatie Systemen een sterke uitbreiding van functionaliteiten. “Dat is noodzakelijk om de efficiency te vergroten & processen verder te optimaliseren. De voorwaarde is dat partijen bereid moeten zijn om systeemoverschrijdend te denken. Daarin hebben wij nu de eerste meters gemaakt.”

Neem contact op voor het maken van een afspraak. Of blijf op de hoogte en abonneer op onze online nieuwsbrief.