Overeenstemming bereikt over akkoord huisartsenzorg

Budget huisartsenzorg

Extra € 133 miljoen!

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen uit de huisartsenzorg. De komende jaren wordt  € 471 miljoen beschikbaar gesteld voor het versterken van de huisartsenzorg. Dit budget is onder andere beschikbaar voor meer tijd voor en met de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn, de zorg voor kwetsbare groepen en de ICT-infrastructuur. Huisartsen(organisaties) en verzekeraars kunnen bijvoorbeeld afspraken maken in de regio over meer inzet van praktijkondersteuners en praktijkmanagers of de inzet van E-health. Tevens is extra geld beschikbaar voor de zorg in achterstandswijken.

Daarnaast stelt het ministerie voor de looptijd van het akkoord circa € 133 miljoen beschikbaar voor het versterken van ICT in de huisartspraktijk, digitale uitwisseling met patiënten en voor de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.

Tot slot zullen de partijen zich onverminderd blijven inzetten voor het terugdringen van regeldruk en de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor.

Bron: Rijksoverheid