Lucrum en Vcare verlengen hun samenwerking

De Stichting Lucrum en Vcare hebben voor de komende drie jaar hun samenwerking verlengd. Lucrum levert uiteenlopende diensten aan zorginstellingen door heel Nederland. Een aantal daarvan is al gebruiker van het Vcare-platform en mede daarom ziet Lucrum Vcare als een strategische partner. “Het is een goede aanvulling op ons pakket diensten en producten”, zegt Lotte Verduyn van de organisatie.

Voor zorginstellingen in heel Nederland levert Stichting Lucrum een uitgebreid pakket diensten en producten, variërend van gezamenlijke inkoop en logistiek tot advies op het gebied van duurzaamheid en kennisopbouw. Lotte Verduyn is verantwoordelijk voor inkoop: “We willen schaalvoordelen bereiken voor onze deelnemers. Maar ook bij wet- en regelgeving, EED-normen en vastgoed ondersteunen wij met advies.”

Vcare is al enkele jaren partner van de eveneens in Enschede gevestigde organisatie. Het bevalt beide partijen goed. “Vandaar de verlenging”, zegt Lotte Verduyn. Zij ziet voor Vcare en het Vcare-platform een strategische rol in de komende jaren: “Het aandeel extramurale zorg neemt toe en dan is een goede connectie tussen wonen en zorg belangrijk. Je ziet dat ook bij een wijkgerichte aanpak. Ouderen blijven langer in de wijk wonen en kunnen via apps op de hoogte worden gehouden van activiteiten die voor hen worden georganiseerd. Via die infrastructuur kunnen dan ook zorgvragen worden gesteld. Dan is een betrouwbare en beveiligde verbinding van belang. Vcare zorgt daarvoor.”

Lotte Verduyn van Lucrum: 

Het aandeel extramurale zorg neemt toe en dan is een goede connectie tussen wonen en zorg belangrijk. (…) Dan is een betrouwbare en beveiligde verbinding van belang. Vcare zorgt daarvoor.

Lotte Verduyn constateert een beweging naar meer centralisatie. Veel zorginstellingen beschikken daartoe al over medische service centers. “Als Lucrum willen wij ook daarin een ondersteunende rol spelen. Met name voor instellingen die nog niet over een eigen medisch service center beschikken, kan het een optie zijn dat Lucrum deze gaat aanbieden. Vcare kan daarin met Vcare uiteraard een partner zijn.”

De Stichting Lucrum werd in 1996 opgericht als informeel samenwerkingsverband van 16 zorginstellingen. Inmiddels is Lucrum uitgegroeid tot een professionele organisatie met 65 deelnemers, die samen ruim 1.000 locaties vertegenwoordigen.