Klaar voor de toekomst: De opkomst van zorg op afstand en online consulten

de opkomst van online consulten in de zorg

Deze maand hebben we het over het klaarstomen van de zorg voor de toekomst. Eerder noemden we al AI (Artificial Intelligence) en IoT (Internet of Things) als ontwikkelingen die er aan zaten te komen. Uit onze poll bleek dat men denkt dat online consulten standaard onderdeel worden van ons zorgproces. Maar waarom worden online consulten en zorg op afstand standaard onderdeel van onze zorg?

Zorg op afstand vergroot de toegang tot de zorg. Zo is het niet altijd meer nodig om op locatie te komen voor zorg. Dat is prettig voor mensen die slecht ter been zijn of ver van de zorgorganisatie af wonen. Zonder dat iemand de deur uit moet kan er toch contact opgenomen worden met zorgverleners voor bijvoorbeeld nazorg of een consult. Online consulten kunnen deel uitmaken van deze zorg op afstand, net als monitoring op afstand. 

Niet alleen de reistijd wordt ingekort. Het kan ook leiden tot kortere wachttijden. Omdat zorgprofessionals efficiënter kunnen werken kunnen ze sneller op de zorgvraag reageren. Oftewel; de wachttijd wordt korter en je kunt eerder bij de zorgprofessional terecht.

Online consulten kunnen deel uitmaken van deze zorg op afstand, net als monitoring op afstand.

Een bijkomend voordeel voor patiënten is dat de zorg meer continu is. Het contact met zorgprofessionals kan regelmatiger omdat je niet altijd fysiek aanwezig hoeft te zijn. Zowel de patiënt als de zorgprofessional niet. Het monitoren van de gezondheid en opvolging geven aan behandelingen wordt gemakkelijker. Ook zijn veranderingen eerder waar te nemen wanneer je elkaar vaker ziet. Dat heeft natuurlijk weer een positief effect op de gezondheid van de patiënt.

Zo kunnen zij de beste zorg leveren en weten ze waar ze op moeten letten om mogelijke risico’s te herkennen.

Niet alleen voor patiënten is het handig, zorg op afstand is ook prettig voor zorgprofessionals. Het efficiënter kunnen werken verlaagt de druk op de zorg. Daarnaast hoeven zorgprofessionals niet altijd meer langs patiënten of cliënten, maar is het soms mogelijk om via een online consult of online monitoring te zien hoe het met iemand gaat. Dat scheelt reistijd. Zo benutten zorgprofessionals hun tijd efficiënter.

Het resultaat? Dat zorg op afstand ook kan zorgen voor minder kosten. Waar tijd geld is, wordt er zo dus veel tijd bespaard. Vervoerskosten en verloren werktijd zijn te verhelpen met zorg op afstand. En omdat de zorg continu is, kunnen afwijkingen bij patiënten eerder opgemerkt worden. Met monitoring kan een vroegtijdige interventie ingezet worden. Daardoor is het gemakkelijker om klachten te verhelpen. Een dure ziekenhuisbehandeling is dus niet altijd meer nodig.

Dat klinkt wel erg mooi. Natuurlijk moeten we wel in acht nemen dat het belangrijk is dat de online verbindingen en programma’s voor zorg op afstand veilig zijn. Denk hierbij aan een beveiligde verbinding en het waarborgen van privacy met dataveiligheid wanneer het om gezondheidsmonitoring gaat. Goede authenticatie en autorisatie kunnen helpen bij het waarborgen hiervan. Net zoals strenge regulering van het toegangsbeheer. Ook zullen zorgprofessionals getraind moeten worden in zorg op afstand en de programma’s die ze hiervoor gebruiken. Zo kunnen zij de beste zorg leveren en weten ze waar ze op moeten letten om mogelijke risico’s te herkennen.

Kortom: zorg op afstand komt steeds dichterbij. De vele positieve effecten ervan kunnen prettig zijn om de druk op ons zorgstelsel te verlichten. Natuurlijk moet er wel goed gekeken worden naar de veiligheid ervan. De kwesties die daar spelen komen terug in veel van de technologische ontwikkelingen die de zorg kunnen ondersteunen in de toekomst. Zo snel de baten zwaarder wegen dan de kosten van zorg op afstand en de veiligheid is gegarandeerd, wordt het waarschijnlijk steeds vaker ingezet.