ISO 27001 & NEN 7510 certificeringen

Cyber security

Optimale informatiebescherming is voor elk ICT-bedrijf van groot belang, maar binnen de zorgmarkt wordt het belang van een goede beveiliging van de (vaak privacygevoelige) patiëntinformatie extra duidelijk. Als communicatiepartner voor de zorg zijn wij continu bezig om uw informatie optimaal te beschermen.

Vcare geslaagd voor ISO 27001 en NEN 7510 controle audit

Zoals bekend zijn wij reeds ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Kort geleden is bij ons een controle-audit uitgevoerd, om te toetsen of onze werkwijzen nog conform de geldende standaarden zijn. Wij zijn trots te mogen melden dat Vcare voldoet aan de vastgestelde normen, en dat ook de nieuwe ISO 27001 en NEN 7510 certificaten aan ons zijn toegekend.

Wat zijn de ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen?

ISO 27001
De ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De certificering toont aan dat een organisatie haar informatieprocessen continu beheert. De certificering is niet wettelijk verplicht, maar geeft wel aan dat een organisatie grote waarde hecht aan vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid als het gaat om (privacy)gevoelige bedrijfsinformatie.

NEN 7510
De NEN 7510 is een Nederlands norm voor informatiebeveiliging ingesteld door het Nederlandse Normalisatie-Instituut. De norm is specifiek gericht op de zorgsector. De norm richt zich niet alleen op de technische specificaties, maar geeft ook richting aan menselijk handelen. De NEN 7510 biedt ook specifiek aandacht aan privacybescherming.

Wij zijn ontzettend trots op onze certificaten. Natuurlijk is hiermee ons kwaliteitsmanagement niet klaar. De rest van het jaar staat in het teken van het blijven optimaliseren van onze informatiebeveiliging, en het uitwerken van verbeterpunten die in de audit naar voren zijn gekomen. Zo blijven wij altijd werken aan het beschermen en beveiligen van uw (patiënt)gegevens.