Introductie nieuwe Zorgmodule: Pharma Repeat

vtel facts pharma repeat

Veilig en eenvoudig aanvragen van herhaalrecepten

Steeds meer huisartsen bieden patiënten de mogelijkheid om d.m.v. een ingesproken bericht een nieuw herhaalrecept aan te vragen. Deze ingesproken berichten worden door de assistente beluisterd en gecontroleerd waarna een recept kan worden afgehaald. Patiënten spreken persoonlijke gegevens in, zoals naam en geboortedatum of zelfs Burgerservicenummer, maar ook medische informatie als medicatie en aandoeningen. Deze ingesproken berichten dienen dan ook voorzien te zijn van een goede beveiliging om de privacy en veiligheid van de patiënt te waarborgen. De huisarts dient in deze situaties dan ook rekening te houden met geldende privacywetgeving.  Het is dan ook van groot belang dat een applicatie voor herhaalrecepten deze privacy kan borgen, maar tegelijk de patiënt de mogelijkheid biedt om eenvoudig een herhaalrecept aan te vragen.

Aan het Vcare concept heeft Vtel onlangs een nieuwe module toegevoegd: Pharma Repeat. Deze module kan overal binnen het Vcare concept worden toegepast. U kunt uw patiënten ten alle tijden de keus geven een herhaalrecept aan te vragen, eenvoudig via een optie in uw keuzemenu. De module kan zelfs worden toegepast als toevoeging op elke bestaande telefonieomgeving.

De patiënt zal na een welkomsttekst de mogelijkheid krijgen een bericht voor u achter te laten. Dit bericht wordt veilig opgeslagen binnen een gesloten omgeving. U kunt vervolgens veilig online inloggen op het Vtel Dashboard waarmee u ook toegang heeft tot de module Pharma Repeat.

Natuurlijk zijn alle Vcare websites voorzien van “https” met geldige certificaten en een veilige inlogmethode. Eenmaal ingelogd in deze module krijgt u een overzicht van alle ingesproken recepten.

U ziet in één oogopslag hoeveel recepten, de datum en tijd, telefoonnummers en of deze al reeds beluisterd zijn. De module zorgt ervoor dat beluisterde recepten automatisch worden gemarkeerd. Daarnaast kunt u zelf aangeven of een recept is afgehandeld of wellicht nog verder moet worden opgepakt door een collega. Afgehandelde recepten worden na verloop van tijd automatisch volledig verwijderd. Elke medewerker die gebruik maakt van Pharma Repeat zal worden voorzien van persoonlijke inloggegevens, hiermee krijgt u ook inzicht in wie welk recept wanneer heeft beluisterd of afgehandeld.

Voor meer informatie over Pharma Repeat neem contact op met uw Account Manager.

Met Vcare Pharma Repeat heeft u een goede beveiliging om de privacy en veiligheid van de patiënt te waarborgen.