Hoe zit dat? Toestemming voor dataverwerking

Header blog dataverwerking

Kent u het zinnetje “ik geef toestemming voor het verwerken van mijn gegevens”? Het wordt op websites getoond wanneer u informatie opvraagt of persoonlijke gegevens invult. De zin komt voort uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In de vorige blog uit de “Hoe zit dat” serie gaven we al een korte uitleg over de AVG. Als het om data gaat komt de AVG weer om de hoek kijken. Dus, wat mag er wel en niet met betrekking tot dataverwerking?

Zonder toestemming geen gegevensverwerking

De AVG stelt dat websites en instanties niet zomaar persoonlijke gegevens mogen verwerken of opslaan. Daarvoor moet er eerst expliciet toestemming worden verleend door de eigenaar van de gegevens. Dat verklaart meteen het standaard zinnetje over gegevensverwerking en waarom de check-box voor toestemming eerst aangevinkt moet worden. Zelfs wanneer u informatie opvraagt moet u toestemming verlenen voor dataverwerking, want uw contactgegevens zijn nodig voor het toesturen van de informatie.

Waarvoor geeft u eigenlijk toestemming?

U geeft toestemming voor de verwerking van onder andere uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc. Zonder uw toestemming mag die informatie dus niet worden verwerkt of opgeslagen. Als het goed is, staat er ook bij vermeld waarvoor de data gebruikt wordt. Zo weet u dus precies waar u wel of geen toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Hoewel de AVG geen exacte bewaartermijn voor data hanteert, bestaan er wel enkele richtlijnen. Het algemene idee achter de AVG is: verwerk alleen relevante persoonsgegevens voor het bereiken van het beoogde doel. Het is dus de bedoeling dat persoonsgegevens verwijderd worden zodra ze niet meer nodig zijn. Soms geven organisaties in een verwerkingsovereenkomst aan voor welke termijn uw gegevens bewaard worden.

Wat weten ze eigenlijk van mij?

Als u inzicht wilt krijgen in welke partijen uw persoonsgegevens verwerken, kijk dan eens in de geschiedenis van uw browser. Ook de cookies, de privacyverklaring van een website die u bezoekt of het privacy beleid van een organisatie waarmee u samenwerkt bevatten interessante gegevens. In de privacyverklaring van Vcare leest u welke gegevens wij van u verwerken en waarom.

Meer info & tips over dataverwerking

Wilt u meer weten over dataverwerking of tips voor uw zorgorganisatie ontvangen van onze expert veiligheid? Neem dan contact op met privacy@vcareconnect.nl.