Hercertificering ISO 27001 & NEN 7510

Hercertificering ISO 27001 & NEN 7510 Vcare connect

Een klein jaar geleden vierden wij dat Vcare officieel ISO 27001 & NEN 7510 gecertificeerd is. Als communicatie-experts binnen de zorg zijn wij, en waren wij al, constant bezig om informatie van de zorgverlener, en zeker de patiënt, optimaal te beschermen. Onlangs is ons dit certificaat hiervoor, na een onverwachte controle-audit, wederom toegekend.

Zo’n 10 maanden na de officiële certificering heeft Vcare de eerste controle-audit gehad. Dit was geen reguliere audit: de audit kwam onverwacht, en de regels omtrent NEN 7510 en de interface met gezondheidsinformatie zijn aangescherpt ten opzichte van vorig jaar. Bovendien is ons certificeringsbureau het eerste in Nederland dat mag auditen en certificeren onder accreditatie van de Raad van Accreditatie. Dit houdt in dat niet alleen het bureau zelf, maar ook de Raad van Accreditatie akkoord geeft op een certificering, wat extra druk en regels met zich meebrengt.

Deze audit en onze hercertificering hebben uitgewezen dat ISO en NEN niet gewoon een project is voor ons, maar dat het diepgeworteld zit in onze cultuur en werkwijze. Zonder voorbereiding hebben wij kunnen laten zien dat we op de juiste manier werken, monitoren en verbeteren. De auditor heeft ons complimenten gegeven over hoe dit binnen Vcare ingebed zit, vooral gezien de omstandigheden waaronder er geaudit is. Wij zijn trots dat één van onze kernwaarden met deze certificering ook algemeen erkend wordt!

Wij hebben na een positief advies van de auditor dan ook vrij snel het officiële bericht gekregen dat wij ook voor het komende jaar met trots het ISO 27001 en NEN 7510 certificaat mogen dragen.