Europese dag van de privacy

Voor de dertiende maal is het vandaag, 28 januari, de Europese Dag van de Privacy. Normaal gesproken een dag die vrij anoniem voorbij gaat, maar deze editie krijgt meer aandacht. Niet verwonderlijk, want vorig jaar mei werd de nieuwe wet- en regelgeving voor privacy en datalekken ingevoerd, kortweg de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Directeur Operations Marnix Suyver bij Vcare kijkt op de Dag van de Privacy terug op de invoering.

De invoering van de AVG heeft veel inspanning gekost. Bedrijven, overheden en organisaties moesten zich aanpassen aan de nieuwe regels, intern normen opstellen en dit verwerken.

Ook voor Vcare was de nieuwe AVG iets om rekening mee te houden. Privacy en afschermen van persoonlijke gegevens is in de zorgsector immers van belang. Hoe worden gegevens opgeslagen, hoe en hoe lang worden gesprekken tussen patiënt en een triagist bewaard, hoe wordt privacygevoelige data verwerkt. Voor de zorg had de AVG daarmee een diepere impact dan voor een bedrijf, winkel of andere sector. 

Niettemin had Vcare zich terdege voorbereid en ingericht en kon in mei vorig jaar met gerust hart de deadline afgewacht worden. Marnix Suyver: “Eigenlijk waren wij als Vcare al lang klaar voor de AVG. De wijze waarop gegevens worden opgeslagen, de twee-staps authenticatie, het encrypten van data; het was al goed ingericht. In die zin hoefden wij ook geen aanpassingen te doen.”

Dat wil niet zeggen dat de AVG niet heeft geleid tot een aangepaste werkwijze. “De AVG heeft tot gevolg gehad dat iedereen, ook het publiek, nu veel meer bewust is van wat er met gegevens gebeurt: waar staan ze opgeslagen, wat gebeurt ermee. Het is nu transparant, inzichtelijker. Dat heeft soms organisaties veel werk gekost. En ja, er zijn ook organisaties die er nog niet mee klaar zijn. Bijvoorbeeld de Belastingdienst.”

Eigenlijk waren wij als Vcare al lang klaar voor de AVG. De wijze waarop gegevens worden opgeslagen, de twee-staps authenticatie, het encrypten van data; het was al goed ingericht. In die zin hoefden wij ook geen aanpassingen te doen.

“Het positieve voor Vcare en onze relaties is dat wij nu vooraf meer aandacht besteden aan de verwerkersovereenkomsten. Die gesprekken worden op voorhand gehouden, in plaats van achteraf. De invoering heeft ons en onze relaties bewuster gemaakt en dat is een goede zaak”, besluit Marnix Suyver, die datzelfde gevoel ook constateert bij het publiek: “Ik denk dat bij iedereen de AVG ervoor heeft gezorgd dat we meer nadenken over waar persoonlijke gegevens zijn opgeslagen en hoe die worden gebruikt.”