E-Zorg en Vcare versterken positie in veilige zorgcommunicatie

Communicatiespecialisten Vcare en E-Zorg (onderdeel van KPN) hebben besloten hun samenwerking verder te versterken met een unieke partnerovereenkomst, waarbij Vcare de diensten en producten van E-Zorg rechtstreeks aan eerstelijnszorgklanten kan aanbieden onder de naam Vcare Access. Aanleiding voor deze overeenkomst is de toenemende vraag vanuit de markt met betrekking tot de mogelijkheden van gezamenlijk gebruik van dienstverlening, infrastructuur en faciliteiten.

KPN E-Zorg verbindt met haar ZorgCloud alle relevante zorgpartijen in Nederland. Een E-Zorg verbinding geeft toegang tot deze ZorgCloud en maakt een veilige, communicatie- en de uitwisseling van privacygevoelige informatie tussen zorgprofessionals, zorggebruikers en zorginstellingen mogelijk. Daarnaast geeft het hen veilige toegang tot de zorgapplicaties waarmee dagelijks wordt gewerkt.

Gerard Olde Olthof, Founder Vcare:

Deze partnerovereenkomst is een volgende stap in de samenwerking die wij sinds 2012 met E-Zorg zijn aangegaan en past hiermee volledig in onze strategie om ons verder te specialiseren in de zorgmarkt. Voor de klant betekent dit dat Vcare als aanspreekpunt en contractpartner fungeert voor alle producten en diensten van E-Zorg, het grootste zorgnetwerk van Nederland. Er hoeft niet langer een apart contract met E-Zorg te worden afgesloten, waarmee de klant een single point of contact heeft van verbinding tot applicatie, met één overzichtelijke factuur.

Leon Backes, directeur KPN E-Zorg licht toe:

Voor beide partijen is er door deze samenwerking een sterke positionering van de dienstverlening binnen de eerstelijnszorg. Huisartsen, huisartsenposten, apothekers, gezondheidscentra kunnen nu via de E-zorg verbinding ook gebruik maken van het Vcare high secure telefonie platform van Vcare met de noodzakelijke betrouwbaarheid en veiligheid van een gesloten netwerk.

Over KPN E-Zorg

KPN E-Zorg verbindt met haar KPN ZorgCloud alle relevante zorgpartijen in Nederland met elkaar. Huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en andere zorgverleners kunnen via de ZorgCloud veilig met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Daarnaast kunnen zij via de KPN ZorgCloud veilig werken met ruim 100 softwareapplicaties van meer dan 90 softwareleveranciers, waaronder Vcare. Zorgverleners krijgen met een E-Zorg verbinding toegang tot de ZorgCloud.

KPN E-Zorg is als zelfstandig bedrijfsonderdeel verantwoordelijk voor de support, het beheer, de monitoring en de beveiliging van de KPN ZorgCloud. KPN E-Zorg is een GZN (Goedbeheerd Zorgnetwerk) en daarnaast ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd.

Over Vcare

Vcarelevert telecommunicatieproducten en -diensten aan de professionele markt. Het bedrijf heeft in 25 jaar een trackrecord opgebouwd als professionele en betrouwbare partner voor organisaties waarvoor kwaliteit en continuïteit van hun verbindingen van levensbelang is – vaak letterlijk – zoals in de gezondheidszorg. Vcare onderscheidt zich door zich te richten op de fundamentele communicatiebehoeften van de klanten, te zoeken naar wat klanten echt nodig hebben om hen nog dichter bij hun doelgroep te brengen. En om dit vervolgens te vertalen in een optimale oplossing van nieuwe en bewezen technieken. Zo krijgt de klant niet de oplossing die hij vraagt, maar de oplossing die hij echt nodig heeft.