De personeelsparadox en personeelstekort in de zorg

personeelstekort in de zorg door de personeelsparadox

In de vorige blog gaven we drie redenen (niet onuitputtelijk) voor de hoge werkdruk in de zorg. We begonnen met de eerste reden: De administratiedruk. De volgende reden die we aanstippen is de personeelsparadox. Wellicht hebt u al wel eens van deze term gehoord. Zo niet, lees dan snel verder.

Personeelsparadox – Omdat er meer werknemers stoppen loopt de werkdruk op, waardoor nog meer werknemers stoppen. Het is een vicieuze cirkel.

Personeelstekort in zorg – de cijfers liegen (er) niet (om)

Van het jaar 2019 is bekend dat 1 op de 10 zorgverleners de zorgsector verliet. Mensen die vertrokken gaven aan dat de reden de hoge werkdruk zou zijn waardoor het werkplezier op het werk  van zorgmedewerkers vermindert (1). Werknemers in de zorgsector ervaren zelfs een hogere werkdruk dan werknemers in andere sectoren. 44% van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart zelfs een hoge tot zeer hoge werkdruk (2). Onder huisartsen en gezondheidscentra meldt 68% van de werknemers dat de werkdruk is toegenomen (3). Het is een paradox: hoewel het op het eerste gezicht gek lijkt dat mensen vertrekken uit de zorgsector hangt dit wel samen met het personeelstekort in de zorg. Het tekort draagt de komende jaren namelijk bij aan de werkdruk.

triagiste aan de lijn

Werkdruk verlagen?

Wilt u een keer sparren over oplossingen voor de werkdruk of het personeelstekort in uw organisatie? Neem dan contact op voor een kennismaking met onze specialisten.

Contact opnemen

Bronnen

(1) Van den Elsen, W. (2016, 16 november). Zorgmedewerkers ervaren grootste werkdruk. Zorgvisie. Geraadpleegd op 4 november 2022, van https://www.zorgvisie.nl/zorgmedewerkers-ervaren-grootste-werkdruk/
(2) Centraal Bureau voor de Statistiek. (2019). Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk. Geraadpleegd 4 april 2022, via https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/40/meerderheid-werknemers-zorg-meldt-toename-werkdruk
(3) Van der Mooren, F., Gielen, M. (2019). Werknemersenquête zorg en welzijn. Geraadpleegd 5 mei 2022, via werknemers-enquete-zorg-en-welzijn (1).pdf