De ministerraad stemt in met NL Digibeter

Open agenda voor de digitale overheid

Door te experimenteren en te innoveren wil staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de dienstverlening aan burgers en ondernemers verbeteren.

NL Digibeter is een gezamenlijke agenda van alle overheden met belangrijke publieke en private partners. De agenda zet uiteen hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan.

‘De overheid gaat op een andere manier werken. De luiken gaan open, we geven ruimte aan nieuwe initiatieven en gaan connecties aan met nieuwe partijen. Door te experimenteren en innoveren moet de dienstverlening aan burgers en ondernemers worden verbeterd.’

Iedereen is aan zet

Eén van de instrumenten die daarvoor wordt ingezet, is een innovatiebudget voor bedrijven en studenten om oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te bedenken. Kleine marktpartijen krijgen ook de kans om mee te doen aan overheidsopdrachten en er wordt een MijnOverheid voor Ondernemers gelanceerd.

Het doel

In het kader van NL Digibeter krijgen burgers inzicht in wie op welk moment en om welke reden hun gegevens heeft ingezien. Ook krijgen zij het recht om aanvragen digitaal te doen en kunnen zij net als ondernemers verkeerd ingevulde gegevens in de MijnOverheid-omgeving corrigeren.

Bron: computable.nl

Meer info: www.digitaleoverheid.nl/nldigibeter