Capaciteit beter benutten

Prettig werken door capaciteit beter te benutten. 

Triagistes van Huisartsenposten Oost-Brabant omarmen Vcare communicatiesuite

Eind vorig jaar migreerden Huisartsenposten Oost-Brabant naar de Vcare-omgeving. Een geslaagde implementatie, zo constateert de voorzitter van de Raad van Bestuur Harrie Geboers. Niet alleen omdat storingen tot het verleden behoren, maar ook omdat met Vcare een toekomstbestendige oplossing wordt geboden. “De triagistes kunnen weer prettig werken”, aldus Geboers.

Voorzitter van de Raad van Bestuur Harrie Geboers:

Er waren veel storingen en hick-ups, het was niet meer toegerust voor spoedlijnen

Met een verzorgingsgebied van 1,2  miljoen inwoners vervullen de Huisartsenposten Oost-Brabant een belangrijke taak in de spoedeisende zorg in de Brabantse regio. De organisatie omvat zeven huisartsenposten. De twee hoofdvestigingen zijn in Den Bosch en Eindhoven en, evenals de vestigingen in Geldrop, Uden en Helmond, geïntegreerd in de ziekenhuizen. Daarnaast zijn er de satellietposten Oss en Zaltbommel.

De aanleiding om Vcare uit te nodigen was de storingsgevoeligheid van de bestaande telecom-apparatuur. “Er waren veel storingen”, vertelt Harrie Geboers: “Hick-ups, verbindingen die wegvielen. Kortom, het was niet meer toegerust voor spoedlijnen. Als er door verstoringen in het contact seconden verloren gaan, lijkt dat niet veel. Maar bij 300.000 calls per jaar die afgehandeld moeten worden, is dat veel tijd.”

“Bovendien kon niet efficiënt met het HAP informatiesysteem worden gewerkt”, vervolgt de bestuursvoorzitter, “Als je al te maken hebt met personele capaciteitsproblemen, zoals bij veel HAP’s het geval is, leidt ook dat tot vertragingen. Je weet dat het aantal van 300.000 telefoontjes niet zal afnemen, maar je moet dan wel beschikken over een werkbaar informatieplatform.”

Voorzitter van de Raad van Bestuur Harrie Geboers:

Vcare biedt toekomstbestendige oplossing

Vcare werd uitgenodigd om de uitdaging aan te gaan. Een keuze die was gebaseerd op meerdere factoren, vertelt Geboers: “We hebben natuurlijk rondgevraagd naar de ervaringen met Vcare bij andere HAP’s en die waren positief. Daarnaast kon Vtel voldoen aan onze eisen voor een betrouwbaar systeem. En heel belangrijk: het systeem sprak de medewerkers aan.”

Een ander element speelt overigens ook een rol: de snelheid waarmee Vcare in staat bleek de migratie door te voeren. “We wilden Vcare het liefst voor de feestdagen in gebruik nemen omdat dit de drukste tijd van het jaar is. Ze hebben het aangedurfd met als gevolg dat de afgelopen Kerstdagen en de jaarwisseling goed zijn verlopen. De medewerkers hebben wat telefonie betreft probleemloos kunnen werken. De storingen zijn er niet meer en de ergernis daarover ook niet. De triagistes werken prettiger.”

Voorafgaande aan de migratie werden de triagistes door trainingen voorbereid op de functionaliteiten van de Vcare-suite. In totaal zijn er tot zestig werkplekken op de zeven HAP’s die soepel zijn gemigreerd. “Dankzij de modules kunnen we de beschikbare capaciteit beter benutten. We kunnen namelijk zien hoe de bereikbaarheid van de HAP is, wachtrijen beter managen en patiënten terugbellen als dat nodig is. Met wat er nu al bereikt is met het platform hebben we alle betrokkenen gecomplimenteerd.”

Harrie Geboers kijkt naar de toekomst en daarin zal voor Vcare een belangrijke rol zijn weggelegd. “We weten niet hoe de rol van de spoedeisende hulp zich in de toekomst gaat ontwikkelen, maar de continuïteit van goede zorg blijft natuurlijk prioriteit en het aantal contactmomenten zal in de toekomst niet afnemen. Wat ik wel voorzie is dat de vorm van dat contact gaat veranderen. Voorbeelden zijn beeldcontact, chatfunctie en zelfs het invoeren van chatbots. Je gaat naar andere vormen, het contact zal worden geladen met meer informatie over de persoonlijke zorgomgeving. Wanneer je die ontwikkelingen in ogenschouw neemt, is het goed als er een systeem is dat het mogelijk maakt om met die innovatie aan de slag te kunnen”, besluit Harrie Geboers.

Wilt u ook uw capaciteit beter benutten?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden die bij uw praktijk passen.