Bereik meer!

Enschede doet mee, Vmobile doet mee en 200 brugklassers bereiken meer!

Samen met het initiatief van Stichting Leergeld Enschede, ‘Enschede doet mee’, en de gemeente Enschede heeft Vmobile het mogelijk gemaakt dat circa 200 brugklassers in hun belangrijke eerste schooljaar een smartphone ontvangen, die zij vandaag kunnen ophalen bij Vmobile. De kersverse brugklassers komen uit minimagezinnen die niet de middelen hebben om een smartphone te betalen. Maar vanaf vandaag kunnen ze gewoon meedoen!

Iedereen telt mee

Enschede doet mee en iedere brugklasser telt mee! “Ieder kind moet sociaal kunnen meekomen door over dezelfde middelen te beschikken als de klasgenootjes”, aldus Gerard Olde Olthof, Algemeen Directeur van Vmobile. Of het nu gaat om vervoer, sport, onderwijs of een sociaal leven, Stichting Leergeld zet zich hier dagelijks voor in. Als Vmobile zijn wij blij dat wij hier ons steentje aan kunnen bijdragen.

Stichting Leergeld Enschede

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 90 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, waardoor zij niet langer aan de zijlijn staan en verder kunnen opbloeien.

Wenst u meer informatie?