Beeldbellen in de zorg: de digitale omwenteling?

video connect voor beeldbellen zorg

Meeste huisartsen zien voordelen in van beeldbellen in de zorg en telefonische consulten

Dit concludeert de onderzoeksredactie van RTL Nieuws op basis van uitvraag onder ruim 260 huisartspraktijken in ons land. Die voordelen zijn direct duidelijk op de voorgrond komen te staan in de coronacrisis, toen zij hun patiënten wegens besmettingsgevaar ineens niet meer in de spreekkamer zagen. De huisartsen noemen hierbij primair de tijdsbesparing, maar zeggen ook in te zien dat beeldbellen in de zorg aansluit bij de snel veranderende behoefte van patiënten.

De scepsis die huisartsen zelf voelen bij digitalisering van zorg is echter ook begrijpelijk. Ze zijn bang dat ze zonder de patiënt goed te zien diagnoses missen of problemen te laat opmerken. Dit kan voor de patiënt nadelige gevolgen hebben. Het Nederlands Huisartsen Genootschap wil dat het ministerie van VWS onderzoek doet naar de risico’s, en dat is begrijpelijk. Gelukkig heeft minister Tamara van Ark al laten weten dat dit onderzoek loopt en dat de resultaten ervan in oktober worden verwacht. Die resultaten kunnen veel bijdragen aan duidelijkheid over de mogelijkheden en grenzen van beeldbellen met gebruik van mobiel, tablet op desktop.

Digitale omwenteling voor de zorg

Toch is ook nu al zonneklaar dat sprake is van een digitale omwenteling in de zorg en niet alleen omdat het aansluit bij de behoefte van veel patiënten. Maar ook het feit dat de overheid en de zorgverzekeraars aansturen op digitalisering speelt een rol. En mede door de enorme werkdruk op huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Terecht dus dat sommige huisartsen in de berichtgeving van RTL Nieuws het gebruik van beeldzorg in dit laatste aspect benadrukken.

Communicatie moet en kan eenvoudiger

Het feit dat huisartsenpraktijken en huisartsenposten steeds vaker samenwerking zoeken, maakt een professionaliseringsslag in hun communicatie met patiënten eenvoudiger. Zaak is dan wel dat de technologieaanbieders met wie zij contact zoeken hun taal spreken. De techniek die wij aanbieden, moet inzichtelijk en begrijpelijk zijn voor de zorgverlener. De Video oplossingen die wij bieden voor videobellen met video connect sluit aan bij die behoefte. Zorgverleners zoals huisarts, praktijkondersteuner of triagist die de patiënt aan de lijn heeft, stuurt hem per SMS een link als hij vindt dat beeldcontact meerwaarde heeft. Hiermee wordt een snelle, visuele inschatting van de omgevingsfactoren en de toestand van de beller mogelijk, waardoor het in veel gevallen niet nodig is de patiënt of cliënt naar de praktijk te laten komen. De beeldverbinding loopt parallel aan het telefoongesprek. De internetverbinding van de beller is dus niet van invloed op het gesprek. Ook wordt beeld- en videomateriaal van de beller niet opgeslagen. Met dit laatste is ook meteen de vraag van veel zorgprofessionals over het AVG-proof zijn van beeldbel-oplossingen beantwoord. Dit in tegenstelling tot gratis beeldbellen via Whatsapp, Skype of Facetime app waarbij de privacy niet is gewaarborgd.

vrijstaand applicatie vs integratie beeldbellen bij vcare

Voordeel en veilig ontwikkeld voor iedereen

Met deze nieuwe oplossing denken we adequaat te kunnen inspelen op de behoefte van veel huisartsen om door te gaan met digitaal patiëntcontact, en van patiënten om hiervan gebruik te maken. Meer informatie leest u hier.

Ga naar Video connect pagina RTL Nieuwsbericht lezen