Alarmknop helaas geen overbodige luxe

een Alarmknop is helaas geen overbodige luxe

Geweld tegen hulp- en zorgverleners, het is helaas te vaak in het nieuws. Afgelopen april haalde tot onze verschrikking ook geweld tegen doktersassistenten het nieuws; ‘Twee op de drie doktersassistenten kreeg te maken met geweld’, kopte NRC.

Veiligheid is voor iedereen van groot belang, ook voor doktersassistenten. Zij zijn de gatekeepers van de huisartsenpraktijk met de belangrijke taak om zorgvragen te prioriteren, zodat iedere patiënt op het juiste moment de juiste zorg krijgt. Zij zijn degenen die de patiënt geruststellen en doorverwijzen waar nodig.

Om deze belangrijke taak optimaal te kunnen volbrengen moeten zij zich te allen tijde veilig kunnen voelen. Wij willen bij Vcare niet machteloos aan de zijlijn staan en zijn binnen onze eigen expertise op zoek gegaan naar mogelijke hulpmiddelen.

Vcare heeft hiervoor een alarmknop op de telefoontoestellen ingericht. Zo kan een assistente die zich niet veilig voelt, discreet alarm slaan en collega’s waarschuwen.

Zodra deze oplossing beschikbaar is, informeren wij u hier uiteraard over.

  • Twee op de drie doktersassistenten kreeg te maken met geweld 
  • 17 % ervoer “zwaar geweld”, zoals slaan of schoppen
  • 3 % van de ondervraagden werd bedreigd met mes of vuurwapen

Bron: NRC / NVDA